Üretim

Plastik İle
Sanatın Uyumu

ÜRETİMDE KALİTE, SÜRAT VE ESNEKLİK

Firmamız bünyesinde bulundurduğu ileri teknoloji makineleri ile yetiştirdiği kalifiye eleman potansiyelini; sunduğu hizmet, servis ve ürettiği kalıplarla her zaman en iyi şekilde bağdaştırabilmiştir. Bu özelliği ile genel tüketim ürünleri sektörüne plastik enjeksiyon kalıpları sunan firmamız, özellikle aerosol sektörüne üretim yapan lider bir marka konumuna gelmiştir.

Kalıp imalatı ve plastik üretimini tek bünyede bulundurma özelliğine sahip olan firmamız, müşterilerine bitmiş ürün sunma ayrıcalığına sahiptir.

Amerika, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine üretmiş olduğu çok sayıdaki kalıp ile kendisinden dünya çapında söz ettiren firmamız, sunduğu teknik destek ile de ürünlerinin her zaman arkasında durabilmiş ve müşterilerine en iyi hizmeti vermiştir.

SİZLERE
REKABET
AVANTAJI SAĞLIYORUZ

Çevre Bilinci

Gelecek İçin
Sorumluluklarımızı
Biliyoruz
Minimum atık politikamızla geri dönüşüm oranımızı arttırıyor ve destekliyoruz.
Ürünlerimizin adaptasyonunu arttırarak az parçalı ürünler üretiyoruz.
Servo-elektrik enjeksiyon makineleri kullanıyoruz.
Hafif ürünler üreterek petrol türevi ürünlerin doğaya salınımını azaltıyoruz.

Güven-El Plastik olarak plastik ambalaj kapağı ve diğer plastik üretim faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirmek için tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz...
Bu amaç doğrultusunda;

  • İşletmemizde doğal kaynakları verimli kullanmayı, atıkların bertarafını veya geri kazanımını sağlamayı,
  • Enerji kaynaklarının kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamayı,
  • Enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri kullanmayı,
  • Sıfır atık yönetimi ile atıkların ayrıştırılmasını,
  • Çevre yönetimi ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymayı, gereklerini yapmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Yerel resmi kuruluşları ve diğer sanayi kuruluşları ile iş birliği sağlayarak çevre standartlarımız yükseltmeyi,
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmayı,
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

Limitleri Zorlayın

Kırılamayan Limitler Yok Olmanın Başlangıcıdır

İnovasyon

ÜRÜNLERİNİZİ
YENİLEYİN

Yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştürmek için çalışıyoruz. Yeni ve yaratıcı fikirleri pazar araştırması ile geliştirerek emek ve yatırım ile katma değer yaratan ürünlere dönüştürüyoruz. Bu dönüşüm ürünlerinizi karşılaştırılamaz ve ölçülemez konuma getirerek sürdürülebilir büyümeyi sizlere sağlamaktadır. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak inovasyon döngüsü ve sistemi için en önemli kaynaktır. Bu kaynağı mümkün kılmak ancak kullanıcıya sunulan ürünlerin vazgeçilemez olması ile sağlanabilir.

Ürünlerinizin inovasyon yetenekleri ve başarımlarını belirleyen sürdürülebili büyüme olsa da, büyümenin yönetişimiyle de doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm büyüme alanlarında olduğu gibi, inovasyon sisteminde de, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini de gerektirmektedir. Biz yenlikçiyiz, ya siz?

Üyelikler

İhtiyaç Duyulan Her Yerdeyiz