Çevre Bilinci

Gelecek İçin
Sorumluluklarımızı
Biliyoruz
Minimum atık politikamızla geri dönüşüm oranımızı arttırıyor ve destekliyoruz.
Ürünlerimizin adaptasyonunu arttırarak az parçalı ürünler üretiyoruz.
Servo-elektrik enjeksiyon makineleri kullanıyoruz.
Hafif ürünler üreterek petrol türevi ürünlerin doğaya salınımını azaltıyoruz.

Güven-El Plastik olarak plastik ambalaj kapağı ve diğer plastik üretim faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirmek için tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;

  • İşletmemizde doğal kaynakları verimli kullanmayı, atıkların bertarafını veya geri kazanımını sağlamayı,
  • Enerji kaynaklarının kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamayı,
  • Enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri kullanmayı,
  • Sıfır atık yönetimi ile atıkların ayrıştırılmasını,
  • Çevre yönetimi ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymayı, gereklerini yapmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Yerel resmi kuruluşları ve diğer sanayi kuruluşları ile iş birliği sağlayarak çevre standartlarımız yükseltmeyi,
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmayı,
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi